Taro sadzīvē

Jautājumi, ko par Taro uzdod visbiežāk     

 Uz kādiem jautājumiem atbild Taro kārtis?

  1. Par      to kādā stāvoklī ir situācija, lieta vai attiecības.
  2. Par      attīstības tendencēm un perspektīvām.
  3. Vaicāt      padomu kā atrisināt problēmu vai sasniegt mērķi.
  4. Par      kāda notikuma dziļākajiem iemesliem.
  5. Par      to, kādu variantu labāk izvēlēties vai kādu lēmumu pieņemt.
  6. Lai      labāk izprastu sevi un strādātu ar savām rakstura kvalitātēm.

Ko nestāsta Taro kārtis?

  1. Kārtis      var atklāt tēmu, bet nepateiks precīzu vārdu un nenosauks personu.
  2. Nevarēs      arī uzzināt neko, kas saistīts ar adresi, telefona numuru vai diennakts      laiku.
  3.  Nepateiks medicīnisko diagnozi.

Kārtis palīdz saprast notikumu un pieņemt pareizo lēmumu, parādot kādas būs sekas, bet izvēle katram jāizdara pašam!

Vai vajag sakoncentrēties uz konkrēto interesējošo jautājumu?

Uzticieties savai zemapziņai, jo viņa zina, kādu jautājumu jūs vēlaties uzdot. Apziņa vēl tikai noformulēs jautājumu, kad zemapziņa to jau zina.

Vai izliekot kārtis uz vienu un to pašu jautājumu, izkritīs vienas un tās pašas kārtis?

Visdrīzāk, ka nē. Vai šīm kārtīm būs tāda pati jēga, atkarīgs no tā kādēļ kārtis ir izliktas. Ja izlikums izdarīts ar mērķi, ka skaidrojums ir cits un kārtīm nevar ticēt, tad visdrīzāk arī atbilde būs nekāda.

Tāpat visdrīzāk būs arī tad, ja jūs pirmais izlikums neapmierina un jūs gribat to uzlabot.

Tomēr, ja kārtis tiks izliktas ar mērķi papildināt vai labāk saprast iepriekšējo izlikumu, tad visdrīzāk varēs pārliecināties, ka  arī citas izliktās kārtis turpina skaidrot situāciju, papildinot un paskaidrojot iepriekšējo.

Kā lai zina, kurš no kārts skaidrojumiem darbojas pašlaik?

Intuitīvi. Nebrīnieties, ja pēkšņi atcerēsieties kādu sen aizmirstu kārts skaidrojumu vai arī sajutīsiet pavisam jaunu skaidrojumu.

Cik daudz var uzticēties  Taro kārtīm?                                            

Tikpat daudz cik jūs uzticētos veca vīra padomam. Attiecieties pret to, ko saka kārtis ar visu nopietnību un arī padomiem variet sekot.

Taro kārtis, tāpat kā citas zīlēšanas sistēmas, parāda kādu mācību mēs no situācijas varam iegūt. Taču to vai cilvēks apgūs šo mācību stundu un kas būs turpmāk ir grūti pateikt.

Vēl jo vairāk tas attiecas uz cilvēkiem, kas apzināti un stingri paši nosaka savu dzīves gaitu un nekad nemeklē vieglākos ceļus. Viņi visbiežāk seko savam prātam un arī viņiem prognozes piepildās retāk, nekā cilvēkiem, kas vairāk paļaujas Liktenim.

Neviens izlikums neko neuzspiež; tas tikai parāda tendenci, kas piepildīsies, ja cilvēks turpinās darboties kā līdz šim. Ja cilvēks izvēlēsies citu ceļu, tad arī iznākums būs savādāks.

Vai var kļūt atkarīgs no Taro?

Tiešām ir sastopami cilvēki, kuri ne soli nesper, nepavaicājot to kārtīm. Tomēr visdrīzāk šie cilvēki līdz tādam dzīvesveidam ir nogājuši tieši pateicoties savām personīgām kvalitātēm. Tā ir tieksme uz atkarībām, kas katrā no mums lielākā vai mazākā mērā mājo. Tikpat labi šī tieksme būt atkarīgam var izpausties citos veidos – alkohols, azartspēles.

Jo vairāk un par visādiem sīkumiem tiek vaicāts kārtīm, jo mazāk tās sāk stāstīt, līdz apklust pavisam. Šeit ir atšķirība no citām atkarībām, kas ar laiku tikai pastiprinās.

Vai kārtīm var uzdot parastus sadzīves jautājumus?

Protams, katrs jautājums, kas tiek uzdots nopietni, ir adresējams Taro.

Kāpēc Taro kārtis ir jāizvelk ar kreiso roku?

Tēlaini izsakoties, jo šī roka ir tuvāk sirdij un kreisā puse jau kopš seniem laikiem tiek uzskatīta par intuitīvāko un jūtīgāko. Arī kreiļi izvelk kārtis ar kreiso roku.

Kā izvēlēties savu Taro kāršu kavu?

Katra kāršu kava atspoguļo tā veidotāja, mākslinieka pasaules uztveri. Jo plašāka tā ir, jo lielākas iespējas ir rast atbildes tajās. Kārtis parasti intuitīvi mēs izvēlamies tādas, kas ir pieņemamas un tīkamas, lai tās būtu harmonijā ar mūsu iekšējo būtību.

Parasti tā arī notiek patīk/nepatīk; pievelk/nepievelk, gribu/negribu. Dažkārt rokās tiek paņemta kāršu kava un jūti, ka nolikt nevar, jo tā ir tava. Savukārt cita nepatīk vai pat atbaida.

Šīs pirmā mirkļa sajūtas ir balstītas zemapziņā, nevis pārdomu rezultātā. Tā kā kāršu likšana un skaidrošana ir vistiešākā veidā saistīta ar zemapziņu, tad tas ir arī pareizi.

Šo pirmo vēlmi nosaka cilvēka Mēness – zemapziņas planēta.

Katrā ziņā kāršu kavai ir jābūt tik patīkamai un pieņemamai jums, lai jūs ar tām sajustos kā mājas drēbēs.

Kādi apstākļi nepieciešami kāršu likšanai?

Istabā, kur tiek izliktas kārtis vajadzētu būt pilnīgam klusumam. Ieslēgts televizors, sarunas vai pat ielas troksnis caur logu var piesaistīt licēja uzmanību un līdz ar to novērst no uzdotā jautājuma un pārtraukt smalko intuīcijas diedziņu. Tātad jāatrod klusa un mierīga vieta.

Vislabāk būtu likt kārtis vienmēr vienā un tajā pašā vietā, lai tā iegūst attiecīgu auru. Var izmantot sveces, vīrakus, dažādus minerālus, visu, kas palīdz piesaistīt attiecīgās enerģijas.

Nekad nevajadzētu likt kārtis, ja sajūties slikti vai nomāktā noskaņojumā.

Nekad neļaujiet kādam citam izmantot savas kārtis. Savu kavu varat lietot tikai pats.

No kā ir atkarīga Taro kāršu skaidrotāja darba kvalitāte?

No mākas skaidrot kārtis, savukārt šī māka ir vistiešākā veidā saistīta ar skaidrotāja attīstības līmeni. Cilvēks ar šauru redzesloku vai ierobežotiem pasaules uzskatiem diez vai būs labs skaidrotājs.

Tādēļ, iespējams, ka labāk ir iemācīties pašam sev izlikt kārtis, nekā uzticēties nezināmam cilvēkam, kura pasaules un dzīves uztveri mēs nepazīstam.

Ja esat nolēmis griezties pie kāršu izlicēja, tad vajadzētu izvēlēties cilvēku, kas jums šķiet simpātisks un vieš uzticību.