Ezotērika

ezotērikaEzotērika mūsdienās

Ezotērika kā zināšanu kopums kopš neatminamiem laikiem bijušas pieejamas tikai izredzētajiem. Mūsdienās šīs slepenās zināšanas ir pieejamas daudz plašākam cilvēku lokam. Katram ir iespēja uzsākt lasīt, iedziļināties un apgūt nozares, kas saistītas ar ezotēriku.

Tieši 2012. gads daudziem ir licis paskatīties uz savu eksistenci, izaugsmi un darbību ar pavisam „citām acīm”. Cilvēce sāk aizdomāties par mērķiem, augstākajiem uzdevumiem un pat misiju.

Ezotērika ir visaizraujošākais veids kā izzināt sevi un  saprast pasauli sev apkārt, apgūt likumsakarības un paskatīties uz savu atrašanos uz Zemes savādāk. Tāda iespēja ir ikvienam! Tikai no katra paša ir atkarīgs vai esi gatavs paplašināt savu apziņu, saprast karmas un atkaliemiesošanās likumu,  domu spēka iedarbību un simtiem citu apbrīnojamu lietu, vai izvēlēties to nezināt.

 Ezotērika un apziņas attīstība

Ezotērika no grieķu val. esoteros – „uz iekšējo attiecošais”.

Tā sniedz sistemātisku un plašu Universa enerģētisko struktūru attēlojumu un parāda cilvēka vietu tajā. Tā apraksta spēkus un ietekmes, kuras slēpjas aiz fenomenu pasaules, un šo spēku apzināšanas un apgūšanas procesu.

Ezotērika  ir māksla apzināti atzīt, ka visa eksistence visā savā daudzveidībā sastāv no enerģijas.

Ikviena Visumā mītošā dzīvības forma izstaro dažāda stipruma vibrācijas, kas ir tieši atkarīgas no šīs  formas attīstības. Katras dzīvības formas apziņa ir spēja atbildēt uz vibrācijām, spēja reaģēt uz tām. bet apziņas attīztības mehānika izpaužas arvien lielākā katras dzīvības formas spējā atbildēt uz arvien augstākām un smalkākām vibrācijām. Būtībā visa dzīvības evolūcija Kosmosā un viss cilvēces progress ir apziņas attīstīšana.

Ikviena apziņa attīstās individuāli, un vispārēju apziņas attīstības likumu nav. Ikvienai apziņai ir sava attīstības līnija, un, cilvēkam, attīstoties normāli, tā nekad nebeidzas, jo tās sasniegumiem nav robežu. bet, ja cilvēks individuālā apziņa, sasniegusi zināmu robežu apstājas, neiedrošinādamās vai negribēdama iet pāri šai robežai, tad tā atpaliek. Iedama pretējā virzienā un augstāko pievilkšanas spēku vairs nestimulēta, tā sastingst un var nonākt līdz sairumam, jo Kosmosā nekādas apstājas nav un tas, kas neiet uz priekšu, iet atpakaļ.

Ezotēriķa uzdevums ir:

  • mācīties atpazīt enerģijas;
  • attīstīt jūtziņu;
  • izprast Kosmiskos likumus;
  • atrast savienojumu ar Dievišķo sākotni.

Šādā veidā tiek realizēts Dievišķais Plāns. Mūsu garīgās attīstības agrīnajās stadijās mēs apzinājāmies tikai kādu ierobežotu enerģijas apjomu, kas kaut kādā veidā nemitīgi uz mums iedarbojās. Ar aizvien lielāku jūtīgumu  šī joma tomēr palielinās, mūsu apziņa paplašinās un līdz ar to – arī mūsu spējas efektīgi kalpot.

Lielāka gaisma, kura ved uz aizvien dziļāku apgaismību, ir visa patiesi ezotēriskā darba neizbēgamais rezultāts. Evolucionārais darbs virzās uz priekšu gara vadībā.  Šī  gaisma aizvien vairāk caurstrāvo visu personību. Tādēļ  gara gaismas caurstrāvotais un pašaizliedzīgais cilvēks savu paša izvēlēto ceļu var iet ar uzticēšanos. Viņš zina, ka ar savu iešanu uz priekšu augšupejošajā ceļā soli pa solim pārvar šķēršļus un šo ceļu  izgaismo ar aizvien spožāku gaismu. Viņa atbildība ir kļūt par gaismas nesēju, kurš izstaro gaismu savu līdzcilvēku vidū, kuri tik ļoti pēc šīs gaismas ilgojas.

Izmantota literatūra Ā.Juriānse „Sintēzes filozofija”, A.Klizovskis “Jaunā laikmeta pasaules izpratne”.