Ezoterikas lekciju cikli

1.Jaunais Laikmets – Ūdensvīra Laikmets.

1. Kā sagatavoties Jaunās Enerģijas uzņemšanai.

2. Iespējamās aktualitātes katra cilvēka dzīvē tuvāko gadu laikā.

3. Jaunā Laikmeta uzdevumi.

Semināra ilgums: 2 stundas

 

2.Cilvēka evolūcija septiņās Pamatrasēs pēc Austrumu Leģendām.

1. Cilvēka septiņkārtīgā uzbūve.

2. Septiņas Pamatrases, to raksturojums un uzdevumi.

Semināra ilgums: 4 stundas

 

3.Fiziskais ķermenis – smalko ķermeņu mājoklis.

1. Fiziskā ķermeņa nepieciešamība.

2. Smalko ķermeņu atspoguļojums Fiziskajā ķermenī.

3.Fiziskā ķermeņa enerģijas uzņemšanas veidi.

4.Kas ir Ēteriskais dubultnieks?

5. Ēteriskā dubultnieka uzdevumi.

6. Kas veido Ēterisko matēriju?

Semināra ilgums: 2 stundas

4. Smalkā (Astrālā) Pasaule cilvēkā un ap viņu.

1.  Kas ir Smalkā Pasaule?

2.  Smalkās Pasaules iemītnieki.

3. Smalkās Pasaules septiņi apakšplāni.

Semināra ilgums: 4 stundas

 

5. Mentālā Pasaule cilvēkā un ap viņu.

1.  Mentālais plāns – cilvēka intelektuālā izpausme.

2. Ugunīgā Pasaule – cilvēka augstākā „ Es” īstās mājas.

3.  Mentālās Pasaules septiņi apakšplāni.

4. Mentālās Pasaules iemītnieki.

Semināra ilgums: 4 stunda

 

6. Atkaliemiesošanās (Reinkarnācijas) likums.

1.  Atkaliemiesošanās Likuma būtība.

2.  Atkaliemiesošanās Likuma uzdevumi.

3.  Dzimšanas sarežģītais process.

4.  Trīs evolūcijas mācības.

5.  Iemiesošanās starplaiki.

Semināra ilgums: 2 stundas

 

7.Cēloņu un Seku (Karmas) likums – Lielā Kosmiskā taisnīguma īstenošana.

1.Cēloņa un seku  likuma uzdevumi.

2.Trīs enerģijas veidi, kuri iedarbina Cēloņu un Seku Likumu.

3. Cēloņa un Seku Likuma trīs daļas.

4. Piedošana un karmisko mezglu atraisīšana.

5. Kā iziet no karmas apļa.

6. Vēlme un griba – viena spēka divi poli.

7. Karmiskās saiknes likums.

Semināra ilgums: 4 stundas

 

  8. Laulība un mīlestība.

1.Vīrišķās un Sievišķās Sākotnes ezotēriskā koncepcija.

2. Partneru savienošanās likumi katrā no septiņiem plāniem.

3.Kā izveidojas karmiskās saites.

4. Par laulību.

5. Bērnu radīšana.

6.Atturēšanās un askētisms.

Semināra ilgums: 4 stundas

 

 9. Lūgšana – Mūžības apzināšanās.

1. Kas ir lūgšana.

2. Kā lūgties.

3. Lūgšanu nepieciešamība.

4. Prāts un lūgšana.

5. Darbs kā lūgšana.

6. Rituāli un tempļi.

7. Lūgšanai ir dziedinoša iedarbība.

8. Klusuma nepieciešamība.

9. Tēvreize – centrālā lūgšana kristietībā.

Semināra ilgums: 4 stundas

 

10. Ciešanas.

1. Ciešanu caurstrāvojums.

2. Ciešanas kā pretmets priekam.

3. Ciešanu veidi.

4. Kad radās ciešanas.

5. Kā veidojas ciešanas.

6. Ciešanu mērķis.

7. Sāpju nozīme.

8.Ciešanu transformēšana prieka enerģijā.

Semināra ilgums: 2 stundas

 

11. Psihiskā Enerģija – Pirmsākuma Enerģija.

1.Kāpēc nepieciešams izzināt Psihisko Enerģiju.

2. Psihiskās Enerģijas Uguns būtība.

3. Psihiskās Enerģijas īpašības.

4. Psihiskā Enerģija un cilvēka ķermeņi.

5. Psihiskā Enerģija un cilvēka veselība.

6. Psihiskās Enerģijas paštece.

7. Psihiskās Enerģijas uzsūkšana.

8.Psihiskās Enerģijas pastiprināšana.

9. Kas traucē attīstīt Psihisko Enerģiju.

10. Psihiskās Enerģijas pārraidīšana.

11. Metodika darbam ar sevi, lai attīstītu Psihisko Enerģiju.

Semināra ilgums: 6 stundas

 

12. Pasaules Māte.

1.Dievišķā Trīsvienība.

2.Analoģijas likums – iepazīstam Pasaules Māti caur katru zemes māti.

3. Mēness kults – dzīvības un nāves devējs.

4.Saules kults – dzīvības devēja, cilvēks iegūst nemirstību.

5. Sirds nozīme – mīlestība un bailes.

6.Jaunais Laikmets – sākotņu līdzsvara ievērošana.

Semināra ilgums: 2 stundas

 

13. Kosmosa izcelsme – 7 kosmosa noslēpumi.

1.Kosmosa nomoda un miega periodi.

2. Kas dod impulsu kosmosa dzimšanai?

3. Kā dzimst kosmoss pēc miega perioda.

4.Kosmiskās Matērijas radīšana.

5. Planētu dzimšana.

6.Dzīvības kosmiskās pakāpes.

7.Mēness – Zemes Māte.

Semināra ilgums: 2 stundas

 

14. Labs un Ļauns.

1.Kā pamatot ļaunuma esamību, nepieciešamību un mērķtiecīgumu?

2. Radīšanas sākums.

3. Eņģeļu „krišana”.

4.Cilvēces krišana.

5. Ļaunuma izcelsme.

6.Lucifers – Gaismas un domas brīvības nesējs.

7.Kādu telpu aptver ļaunais?

8. Polaritāte kā labā un ļaunā pamats.

9. Cilvēks – labā un ļaunā radītājs.

10. Cīņa starp Gaismu un Tumsu.

Semināra ilgums: 2 stundas