Pamatuzdevumi

Mēs visi esam kā baltas lapas to lielo zināšanu priekšā, ko mums ir gatavs sniegt Visums. Mums visiem ir iespēja augt, attīstīties un pilnveidoties.

Būs cilvēki, kuri savu ceļu meklēs vienatnē.Būs cilvēki, kuri meklēs domubiedrus un palīgus.

Esam izveidojuši vietu, kur satikties. Mēs jūs gaidām. Kad esat gatavi – nāciet!

Būsim kopā, mācīsimies, domāsim baltas domas un mums viss izdosies!

Astroloģija kā mūžigās izpētes objekts

Attīstīt Hamburgas astroloģijas skolu Latvijā, pilnveidot un attīstīt tās tehnikas un metodes.

Apgūt un prast pielietot Hamburgas astroloģiju dzīvē, kas ļautu caur zināšanām paaugstināt savu un apkārtējo cilvēku dzīves kvalitāti.

Astroloģija ir vispilnīgā zināšanu sistēma un arī visgrūtākā tās pilnīgā apgūšanā, sapratnē un pielietošanā realitātē.

Astroloģija ir precīza zinātne līdzīgi matemātikai. Gan astroloģija, gan matemātika ir balstītas uz stingru simbolu sistēmu. Taču simbolu sistēmas ir pilnīgi atšķirīgas gan pēc piepildījuma, gan pielietojuma, gan savstarpējās mijiedarbības likumiem.

Astroloģija ir simbolu valoda, ar kuru palīdzību tiek aprakstīta realitāte. Astroloģijas simbolu skaits ir ierobežots, toties tas kompensējas ar milzīgu katra simbola daudzšķautņainību. Tādēļ arī astroloģija kā apguves priekšmets ir nebeidzams, kas prasa ilgstošu darbu, pacietību, ieinteresētību un vēlmi saprast.

Astroloģija kā jebkura zinātne sākas ar elementāro un virzās uz sarežģīto.

Sākumā apgūstam simbolu pamatprincipus, tad savstarpējās mijiedarbības principus, kas veido nebeidzamas iespēju virknes. Tikai jau ilgstoša darba procesā iespējams iemācīties šos principus iesaistīt situācijās, kas atbilst mūsu materiālajai realitātei. Prast atšķirt dažādos objektus, sfēras un notikumus, kur astroloģijas pamatsimboli darbojas praktiskajā sadzīvē.