Joga Vasišta kurss

December 28, 2016 Ievietoja , kategorijā Raksti

“Baltajā studijā visa 2017.gada garumā notiks Joga Vasišta lasījumi:

Veltījums Joga Vasišta kursam:

“Kā dažādu krāsu govīm ir balts piens, tā visu reliģiju un zināšanu pamatā ir Absolūta avatāra Vasištas mācītais Viedums pirms 6000 gadiem Ajodhi pilsētā.

Tas ir transcendentālu zināšanu apkopojums par esības neduālismu un augstāko jēgu. Tas ir garīgais pirmpiens.”

Pēteris Kļava, 21.12.2016

10.00 “Baltajā studijā”, Rīgā, Akas ielā 5/7 (mēneša 1-ā un 3-ā svētdiena); www.baltastudija.lv

10.00 centrā “Miervidi”, Rīgā, Sapieru ielā 1A – 1 (mēneša 2-ā un 4-ā svētdiena)

Ievadlekcija: 21.01 plkst. 18.30 centrā “Miervidi”; www.miervidi.lv

Pieteikšanās obligāta: vasistha@inbox.lv un 22405592