TARO kāršu vibrācija, ko LATVIJA nesīs 2018.gadā

January 18, 2018 Ievietoja , kategorijā Raksti

 

Taroloģijā ir daudzi veidi kā noteikt GADA kārti un tikai praktizētāja ( meistara) ziņā ir tas, kurš no šiem veidiem tiek izmantots. Šoreiz pielietošu metodi, kuras pamatā tiek izmantots personas, valsts, uzņēmuma vai jebkura  cita funkcionējoša „organisma” dzimšanas dati. Par pamatu tiek ņemta Latvijas dzimšanas diena: 18.11.1918. un tai tiek pievienota 2018. gada vibrācija.

1+8+1+1+2+0+1+8=22 jeb 0 ( ĀKSTS). Faktiski šī metode nosaka, ka gads sadalās divās daļās līdz dzimšanas datumam jeb dzimšanas dienai un pēc. Līdz 18.novembrim  Latvija vēl nesīs iepriekšējā gada enerģiju: 1+8+1+1+2+0+1+7=21 ( PASAULE). Tiem, kas pazīstami ar Taro kārtīm, šī zīmīgā kāršu sakritība uzreiz būs skaidra: jauna attīstības cikla sākums.

Taro kārts PASAULE ( XXI) ir pēdējais Lielais Arkāns, kas norāda, ka kārtējais lielais posms ir noslēdzies jeb strauji tuvojas beigām. Tā nes sevī gan noslēgumu, gan jau ietvertu optimistisku un gaidpilnu sākumu. Ja pieņemam, ka viss attīstās pa spirāli, tad šī ir norāde par viena loka beigām, kas sola izraušanos citā kvalitātē un jau ar citu spēku. Tiek dots laika posms novākt ražu, iegūt rezultātu, nostiprināt, to, kas izveidots, lai šis fundaments varētu kļūt par drošu pamatu nākamajam posmam.

Lai ievibrētu jauno ĀKSTA enerģiju gan Latvija valsts, gan Latvijas iedzīvotāji ( tauta) pastiprināti gatavojas jau diezgan ilgi un daudzi tautsaimniecības uzdevumi ir nolikti ar norādi: līdz Latvijas simtgadei, visam jābūt padarītam, sakārtotam un novestam līdz godpilnam rezultātam. Cik gatavi mēs visi esam, lai godprātīgi noslēgtu uzsākto?

Kārts PASAULE nes līdzi arī diezgan daudz noteikumu, kuriem nāksies sekot. Tā prasa sakārtotību, atbildību un pārbauda brieduma pakāpi. No tā, kādā līmenī tiek beigts iepriekšējais „uzdevums”, atkarīgas jaunā starta pozīcijas, kas ir kā balva par labi padarītu darbu. Par galvenajiem kritērijiem šajā laikā tiek uzskatīts godīgums, apzinīgums, disciplīna un atbildība. Tas ir veids, kā tiek pārbaudīta brieduma pakāpe. Kārts PASAULE dod gandarījumu un harmoniju par ilgstošā laika periodā labi padarītu darbu. Tā ne tikai pieprasa, bet arī dāsni atalgo par uzticamību. PASAULE nosaka, ka ir jau uzkrāta vērtīga pieredze, kuru varēs un vajadzēs likt par pamatu, jaunajam ciklam sākoties.

No vienas puses, eksāmena kārtošana un otras brīvības iegūšana. Lielo cerību laiks. Lielas līdzības ar vidusskolas izlaiduma laiku: viss beidzies un tūlīt sāksies lielā dzīve!! Sajūsmas un triumfa laiks, bet arī  ļoti atbildīgs laiks, kas vētīs, cik dziļa ir izpratne par to, ko esi apguvis.

Dots laiks pārdomām. Ko nozīmē vārds Latvija? Kas veido Latviju? Kādi ir mūsu valsts galvenie pamatprincipi, cik atbilstoši un nobrieduši esam, lai uzņemtos atbildību?  Ja varam atbildēt uz šiem jautājumiem, tad esam gatavi saņemt vislabāko. Kārts PASAULE ir pietiekami praktiska, vērā tiek ņemti reāla darbība un redzami sasniegumi un tādu Latvijas valsts pastāvēšanas laikā ir ne mazums. Ja tā, tad visas durvis ir atvērtas un tiek dota atļauja doties pasaulē. Arvien lielākas iespējas iesaistīties globālajos procesos jau kā absolūti pilnvērtīgai un vērā ņemamai dalībniecei.  Pārbaudes laiks ir beidzies! Uzticības iegūšana. Brīvība un iespēja pašai izlemt to, kas notiks tālāk. Savs nobriedis un vērā ņemams viedoklis. Laiks, kad nav vairs jāizpilda citu norādījumi, bet, jābūt pietiekami viedai, lai zinātu kā pareizi rīkoties.

PASAULE nesola bagātību, no kuras acis ieplešas, bet apziņu, ka viss sasniegtais ir atbilstošs šim laikam, situācijai, spēku samēram un ieguldītajai enerģijai. Iespēja pielikt punktu un saprast, kur virzīties tālāk. Likteņa dāvāta iespēja.

Pārmaiņu datums gada šķērsgriezumā ir 18.11.2018. – Latvijai 100.

Pieslēdzas pavisam jauna enerģija ir Taro kārti ĀKSTS, kas sevī joprojām ietver noslēguma un jauna sākuma vibrāciju, jo nes gan 0, gan 22. kārtas skaitli. Gals un sākums. Absolūts tukšums, kas var kļūt par jeb ko, kas var tikt piepildīts ar jeb ko. Absolūta radīšanas brīvība, jo potenciālā ir viss.

Periods, kad ir iespēja redzēt pasauli citām acīm. Notikt var jebkas. Apkārtējie apstākļi ir pārsteidzoši, bieži ļoti atšķirīgi no iepriekš piedzīvotajiem un jau iepriekš apgūtajiem. Tieši tā ir ĀKSTA  funkcija radīt pārsteiguma momentu, nostādīt dīvainā nebijušā situācijā un šokēt ar ekstravaganci. Neļaut rīkoties pa vecam, meklēt oriģinālu pieeju, taktiku un nestandarta modeļus. Tā ir īsta brīvība – ļauties dzīvei!

Tomēr šis moments ietver arī iepriekšējo pieredzi jeb uzkrājumu, tikai tas vairs nedrīkst būt kā ierobežojošs faktors, bet gan pamats no kā atsperties lidojumam.

Jaunā lēciena kvalitāte atkarīga no paša. ĀKSTS ietver sevī to smalko robežu, kas atrodas starp ģēniju un muļķi. Ģēnijs, kā augstas apdāvinātības pakāpe, abās pozīcijās ir klātesošs. Tikai vērienīgu un nozīmīgu darbību uzskatīs par ģeniālu, bet kļūdas tiks novērtētas kā muļķība. Tā dēļ viss atkarīgs no atspēriena, starta pozīcijas, jaudas un pārliecības. Priekšroka tiek dota oriģinalitātei, spontanitātei, spējai būt savādākam un atšķirties no citiem.

ĀKSTA enerģija neļauj stāvēt uz vietas. Tiek dots kolosāls potenciāls un lai to realizētu nepieciešama reāla darbība.  ĀKSTS rada nepieciešamību kustēties, pat ja nezini uz kurieni. Darboties, pat ja nezini, ar kādiem līdzekļiem. Šis enerģijas impulss ir jāizmanto, jo ĀKSTS ir pozitīvi lādēts, lai jebkuram būtu iespēja jaunam lēcienam jeb lidojumam. Nebūs vairs iespējas atskatīties, kā citur dara, citur lemj vai rīkojas. Būs jālemj nekavējoties un dažkārt lēmumi var likties pārsteidzoši par pašam.

Šis ir lielisks gads, lai Latvija pierādītu pasaulei savu patstāvību, spēju lemt ne vien par savu dzīvi, saviem likumiem, bet arī neatkarīgi vērtēt pasaules un globālos notikumus. Nest inovatīvas idejas pasaulē, nebaidīties būt ekstravagantai apkārtējo acīs. Mazāk domāt un uztraukties, ko par mani padomās.

Protams, daudzi baidās no brīvības, ko ietver sevī ĀKSTS, jo uzskata to par haosu vai anarhiju. Saprotams, ka vidē, kur valda viena taisnība visiem, ĀKSTS var tikt izsmiets un atraidīts. Taču, ja uz kārts ir likta jaunas attīstības kvalitāte, tad risks varētu attaisnoties. Šeit tiek dota iespēja intuitīvi izdarīt pareizo izvēli un būt ģēnijam. Izcelties no kopīgās masas ar rīcību un uzdevuma risināšanas metodēm. Nebaidīties no grūtībām un neļauties ietekmēm. ĀKSTS ir ļoti radošs un visa enerģija jāiegulda apcerot nākotnes iespējas, nevis jātērē, ļaujoties ietekmēm, ko translē apkārtne. Galvenais ir neapmulst.

Var rasties izlēmīga tieksme pēc brīvības. Arvien vairāk Latvijas sabiedrībā var parādīties citādi domājošie visā spektra pilnībā. Sākot no augsta garīguma līdz pat dumpinieciskumam un kūdīšanai.  ĀKSTA pārvaldnieks Urāns saistīts gan ar apgaismību, gan ar revolucionārām idejām. Taču šādu pretpolu esamība sabiedrībā rada to iekšējo grūdienu, kuru prasa pārmaiņas, kas šoreiz ir virzošs efekts Latvijai izaugsmei kopumā. Spriedze, kas rada iedvesmu un impulsu jaunai darbībai.

Attīstības virziens ir patiesības meklējumi caur jaunu zināšanu apguvi un garīgu izaugsmi. Grūtāk būs tiem, kas nav gatavi mainīties un piemēroties jaunajam, vētrainajam dzīves ritmam. Šī sabiedrības daļa varētu pretoties, kā rezultātā var rasties konflikts. Tomēr galvenais valsts uzdevums kopsummā ir iet jaunu attīstības ceļu, neskatoties uz šķēršļiem. Sajust, izprast un, galvenais,  nebaidīties izmantot visas iespējas, kas paveras ceļā. Esi atvērta Kosmosa piedāvājumam, Latvija!

 

Sirsnībā ~ Ivonda Freifalte