Labirinti

labirinti

Labirinti  un to nozīme

Labirints – universāla arhetipiska shēma, kas sastopama daudzās kultūrās jau vairāk kā 5000 gadus. Labirints kā sens simbols saistās ar veseluma ideju. Labirints – dzīves ceļa metafora, šajā ceļā ir daudz negaidītu pagriezienu un šķēršļu.

Ir labirinti, kuros tāpat kā dzīvē nākas izdarīt izvēles – pa kuru ceļu tālāk doties. Labirints  apvieno apļa un spirāles tēlus – līkločots, bet jēgpilns un mērķtiecīgs ceļš, bezgalīgs ceļš. Tas simbolizē ceļu uz savu iekšējo centru – nonākot labirinta centrā, notiek integrācija  un savienošanās ar sevi pašu – un atgriešanās atpakaļ pasaulē. Tieši tādēļ labirints ir cilvēka garīgās transformācijas instruments.

Misticismā labirinti ir simbols uz centru virzītai kustībai, noslēpumaina vieduma sasniegšana. Saskaņā ar M.Eliade, labirinta galvenā funkcija – sargāt centru un ar to var skaidrot labirintu kā iesvētīšanas (iniciācijas) vietu rituālā nozīme daudzās mistērijās. Saskaņā ar Hērdota hronikām, lielākais arhitektoniskais labirints bija Ēģiptē, tajā bija 3000 slazdu un 12 strupceļi. Senlaikos labirintu attēloja uz grieķu mājām – lai ļaunuma spēki apmaldītos šai labirintā; jo labirintu var iziet tikai tas, kam spēks un ko atbalsta Dievi. Šāds labirints ir kā apburtais mežs – ja tajā ieies tas, kuram trūkst zināšanu, tam klāsies bēdīgi. Labirints kopš izseniem laikiem ir viens no meditāciju un lūgšanu instrumentiem.

Kristietībā labirints ir simbols velnišķīgam slazdam – velni ievilina cilvēkus labirintā cerot, ka tie nekad netiks ārā. Arī – grēku izpirkšanas ceļš – izrāpojot uz ceļiem labirintu, kas izvietots baznīcā, lūdzējs izpērk daudzus grēkus  – zināms aizvietojums svētceļojuma veikšanai uz Jeruzālemi. Pazīstamākais šāds labirints – Šartras katedrālē Francijā. Tāda tipa labirints atrodams arī Krimuldas baznīcas Latvijā. (ja labirinta diametrs 12m, tad ceļa garums – 200m)

Labirintu tipi

Divu tipu labirinti:

  1. tādi, kas ved uz haosu – ar daudzām ieejām, izejām, ceļiem un strupceļiem;
  2. strukturējoši, atjaunojoši labirinti – ar vienu ieeju un izeju, kas ir kā mūsu garīgā ceļa metafora.

Septiņu loku labirinta formu atrod visur pasaulē un tā bija ļoti svarīga senajai cilvēcei, atrodama arī uz monētām senajā Krētā. Septiņu loku labirintu asociē ar: maģisko 7 – sengrieķu 7 durvīm un aizpasauli,; 7 krāsām, 7 mūzikas notīm, 7 cilvēka enerģētiskajiem centriem – čakrām.

Īpašs process, kas var sniegt nozīmīgas atklāsmes, ir labirinta izveide un iziešana. To ievada iepazīšānās ar mītiem, labirinta izveides, noskaņošanās, iziešanas un labirinta noslēgšanas rituāls. Pastāv īpaša Labirintu veidotāju sabiedrība, kas darbojqs visā pasaulē, plašāka informācija  www.labyrinthsociety.org

Ik reizi, kad jūs ejat labirintu, tam vajag mērķi, nodomu – un katrreiz tas var būt cits. Jūs varat meklēt:

  •   Harmoniju vai centrējošu stabilitāti;
  •  Dziedināšanu;
  •  Nonākšanu kontaktā ar savu Augstāko Es;
  •  Atbildes uz jautājumiem;
  •  Kļūt apzinātāks, tuvoties apskaidrībai;
  • Gūt īpašu pieredzi par enerģijām.

Neliela izmēra labirintu formas varat arī nēsāt līdzi un izmantot mājās. Labirintu iziešana ir lieliska un plaši atzīta arī kā stresa mazināšanas līdzeklis. Seminārā būs iespēja iepazīties ar dažādu formu labirintiem un to pielietošanas specifiku .

Darba tapšanā izmantotas Ritas Zālītes publikācijas:

  1. 3.starptautiskā mākslas terapijas konference-vasaras skola (2005). Referāts „Mandalu izmantošana konfliktu risināšanā”.
  2. Mākslu metodes un tehnikas profesionālajā darbībā”. Autoru kolektīvs, sast. K.Mārtinsone. R.Zālītes nodaļas: .„Radošais potenciāls un cilvēka resursi”; .„Multimodālā pieeja mākslu terapijā”.  Izd. „RaKa”, 2010.