Astroloģijas un ezotērisko zināšanu skola

Piedāvājam apgūt astroloģiju un  vienlaicīgi arī citas ezotēriskās zinības.

Astroloģijas skolā mācības sākas katru gadu septembrī. Nodarbības notiek darba dienu vakaros no pl.18:00 – 20:00

Mācīsimies kopā!

SKOLAS programmā ietilpst:

Rietumu klasiskā astroloģija kā galvenais mācību priekšmets 1 reizi nēdēļā visu mācību laiku. Papildus iespējams izvēlēties otru kursu kā papildus priekšmetu, kas arī notiek 1 reizi nedēļā:

Numeroloģija;

Taro;

Rūnas;

Vēdisko astroloģija

Var apvienot vairākus kursus kā fakultatīvu. Kā arī pilnveidot savas prasmes attiecīgā kursa meistarklasēs.

Sīkāk par fakultatīvajiem kursiem sadaļā KURSI

Astroloģijas skolas mācību programmā 3 gadu apmācības kursā ietilpst:

 1. Zodiaks, tā veidošanās principi un analīze
 2. Stihijas un krusti
 3. Planētas, to simboli, nozīme un mijiedarbība
 4. Planētas zodiaka zīmēs
 5. Retrogradās planētas
 6. Kosmogramma, tās analīzes tehnikas
 7. Māju sistēma astroloģijā:
  • Māju virsotnes zīmēs
  • Māju pārvaldnieki mājās
  • Planētas mājās
 1. Aspekti
  • Mažoro aspektu raksturojums
  • Aspektu figūras
  • Neaspektētās planētas
  • Planētu harmoniskie un spriedzes aspekti
 1. Natālās kartes sastādīšanas pamatprincipi un analīze
 2. Natālās kartes interpretācija un klientu konsultēšanas

Pēc astroloģijas pamatkursa noslēguma iespējams apgūt prognozēšanas metodes.

1.Tranzīti

2.Direkcijas

3.Solārs

4.Progresijas

Astroloģijas skolas mācību priekšmeti 2,5 gadu apmācības kursā:

Hamburgas astroloģija

 1. Zodiaks, tā veidošanās principi un analīze;
 2. Stihijas un krusti;
 3. Planētas, to simboli, nozīme un mijiedarbība;
 4. Transneptūna planētas;
 5. Planētas zodiaka zīmēs;
 6. Retrogradas planētas;
 7. Kosmogramma un tās analīze;
 8. Personpunkti un Mēness mezgli;
 9. Hamburgas skolas tehnikas:
 • 90 grādu disks
 • 360 grādu disks
 • 22 30’ grādu disks

10. Hamburgas skolas izpētes metodes:

 • Pussummas;
 • Summas;
 • Planētu ainas un sensitīvie punkti
 1. Individuālā horoskopa sastādīšana un analīze;
 2. Prognozēšanas metodes:
 • virzītais loks;
 • tranzītais loks

Dzīvā Ētika

Astroloģijas dartorprogrammu apguve

Papildus priekšmeti:

 • Numeroloģija
 • Taro kārtis
 • Rūnas
 • Mēness dienas, Mēness  fāzes, Mēness zodiaka zīmēs
 • bioenerģētika

Skolas mācību priekšmeti 4 gadu apmācības kursā:

Hamburgas astroloģija:

 1. Zodiaks, tā veidošanās principi un analīze;
 2. Stihijas un krusti;
 3. Planētas, to simboli, nozīme un mijiedarbība;
 4. Transneptūna planētas;
 5. Planētas zodiaka zīmēs;
 6. Retrogradas planētas;
 7. Kosmogramma un tās analīze;
 8. Personpunkti un Mēness mezgli;
 9. Hamburgas skolas tehnikas:
 • 90 grādu disks
 • 360 grādu disks
 • 22 30’ grādu disks

10.Hamburgas skolas izpētes metodes:

 • Pussummas;
 • Summas;
 • Planētu ainas un sensitīvie punkti
 1. Individuālā horoskopa sastādīšana un analīze;
 2. Prognozēšanas metodes:
 • virzītais loks;
 • tranzītais loks

13. Māju sistēma: WI; MC; AC; SO; MO; KN

Medicīniskā astroloģija:

 • Zodiakālā projekcija cilvēka ķermenī;
 • Planētu un personpunktu  astroloģiskā un medicīniskās nozīme;
 • Gradusoloģija jeb Ebertina grādi;
 • Astrodiagnostika;
 • Planetārā patoloģija;

Partnerattiecību astroloģija

Mundānā jeb valsts astroloģija

Klasiskā astroloģija

Dzīvā Ētika

Papildus priekšmeti:

 • Numeroloģija
 • Taro kārtis
 • Rūnas
 • Bioenerģētika
Pieteikties kursiem