Darbības jomas

  • Sākuma apmācība
  • Izglītības programmas
  • Semināri, lekcijas, konferences
  • Astrologu pieredzes apmaiņa
  • Astrologu konsultācijas
  • Kvalifikācijas paaugstināšana
  • Meistarklases
  • Mākslinieciskā attīstība
  • Darba grupas, diskusijas