Joga Vašista

January 19, 2017 Ievietoja , kategorijā Raksti

Joga Vašista kārtējais lasījums notiks svētdien, 05.02.17. plkst.10.00 – 12.00  Vadītājs Māris Liede.

Veltījums Joga Vasišta kursam:

“Kā dažādu krāsu govīm ir balts piens, tā visu reliģiju un zināšanu pamatā ir Absolūta avatāra Vasištas mācītais viedums pirms 6000 gadiem Ajodhi pilsētā.

Tas ir transcendentālu zināšanu apkopojums par esības neduālismu un augstāko jēgu. Tas ir garīgais pirmpiens.”

Pēteris Kļava, 21.12.2016

10.00 “Baltajā studijā”, Rīgā, Akas ielā 5/7 (mēneša 1-ā un 3-ā svētdiena); www.baltastudija.lv

Pieteikšanās obligāta: vasistha@inbox.lv un 22405592