Astroloģija


Astroloģija ir zinātne, kura dzīves uz Zemes procesus parāda atbilstoši debesu objektu stāvoklim un kustībai.

Astroloģija pēta saistību starp Zemes notikumiem un debesu procesiem. Tā ir senākā pazīstamā zinātne, kura tika apgūta un attīstīta dažādos laikos un civilizācijās.

Astroloģijas saknes ir tajā pašā avotā, kur sakņojas mūsu nepieciešamība pēc reliģijas un vēlme saprast sevi un savu saikni ar apkārtējo pasauli.

Astroloģija kā okulta zinātne, izmanto neformalizētas metodes, tādas kā intuīcija, pieredze, astroloģiskās simbolikas dziļu izpratni un prasmi to pielietot konkrētu situāciju analīzē. Kā zinātne astroloģija izmanto arī formālās metodes, piemēram, veicot planētu stāvokļa aprēķinus, horoskopa māju virsotņu aprēķinus, kā arī nosakot aspektus starp planētām. Notikumu prognozēšanā un horoskopa rektifikācijā arī izmanto formālās metodes. Tās ļauj katram iegūt rezultātus neatkarīgi no viņa pieredzes, intuīcijas un iztēles. Šeit galvenais precīzi veikt aprēķinus, iepriekš zinot, kas tieši jāaprēķina. Tas pierāda, ka astroloģija nav balstīta uz dogmām un ticējumiem.

Astroloģija ir balstīta holistiskā filozofijā, kas skaidro, ka Visums un it viss tajā veido savstarpēji saistītu un nedalāmu vienību un ka cilvēce ir tā visa neatņemama sastāvdaļa. Šī hipotēze ir atrodama Austrumu reliģijās, turklāt to apstiprina pat kvantu fizika.

Astroloģija orientēta uz 3 uzdevumu veikšanu- pasaules izzināšanu, notikumu prognozēšanu un astroloģiskās kartes interpretāciju. Astroloģija saista debesu objektu stāvokli un kustību ar cilvēka vai kādas cilvēku grupas (ģimene, tautas, valsts) dzīvi.

Astroloģija mūsdienās

Astroloģija ir tikpat veca, cik pati cilvēces vēsture. Astroloģijai bijuši gan ziedu laiki, gan panīkumi.

Atlantīdas laikā bija uzplaukums visām dievišķām zinātnē, tai skaitā astroloģijai, jo cilvēkiem bija ļoti augsts garīgās attīstības līmenis. Evolūcijas gaitā, arvien vairāk iegrimstot materiālajā plānā, saikne ar garīgajiem plāniem ir pavājināta. Augstākās zināšanas nācās slēpt, lai tās netiktu izmantotas pret evolūcijas uzdevumiem un dot pieeju tikai tiem, kuri tās izmantotu atbilstoši Augstākajiem uzdevumiem. Tas attiecās arī uz astroloģiju.

Astroloģijas atdzimšanas process ir grūts un mokošs un neviennozīmīgs. No vienas puses garīguma atdzimšana, no otras puses daļas cilvēces vēl lielāka grimšana materiālismā un tikumu pagrimums- tas raksturo Jaunās Ūdensvīra ēkas sākumu, 6 pamatrases sākumu. Šis process būs sāpīgs un ilgs, tādēļ astroloģijai jāpalīdz cilvēkiem apzināties savu garīgo attīstību, jāpalīdz tai ceļā apzināties un ievērot Kosmosa likumus, lai varētu saskaņot cilvēka ritmus ar Kosmosa ritmiem.

Tā astroloģija, kuru mēs šodien zinām, ir pieejama visiem un vienkāršota. Astroloģija ir kā instruments, nevis kā filozofija un zinātne. Astroloģijas piezemētais stāvoklis šobrīd var būt kā iedvesmotājs  tālākai attīstībai, jo plašā pieejamība un daudzu cilvēku interese, ir ne tikai astroloģijas pamatuzdevumu pavājināšana, bet arī tās spēks, jo cilvēkiem, kuri sāk interesēties par astroloģiju, parādās izpratne par tās augstākajiem uzdevumiem. Lai pievirzītos ezotēriskajām zināšanām un ieņemtu to vietu, kura astroloģijai pienākas, tai jābalstās uz garīgajām mācībām.

Astroloģija un garīgās zināšanas

Tā kā astroloģija pielieto gan konkrēto zinātņu metodiku (kvantitatīvās), gan arī  kvalitatīvās metodes, astroloģijas loma kā Ūdensvīra- sintēzes laikmeta loma pieaugs. Lai spētu izpildīt šo sintēzes uzdevumu- nepieciešama atbilstoša teorija, garīgās zināšanas jeb mācība, kas ļauj izprast kosmiskos likumus un uzdevumus. Sintēze kā pamatdoma tika izstrādāta teozofijā, nosakot, ka nepieciešama zinātnes, filozofijas un reliģijas vienotība, gara un matērija vienotība.

Šo principu īstenošanai  dotā mācība ir Agni Joga. Tāpat kā visas garīgās mācības, arī Agni Joga māca, ka visas nepatikšanas, bēdas, nelaimes, slimības, ciešanas rodas no cilvēka kļūdām, kuras tas visu laiku veic, jo neseko savai patiesai būtībai, nepazīst pats sevi un nezina savus uzdevumus šajā dzīvē. Astroloģija palīdz cilvēkam izprast sevi, savus līdzcilvēkus, notikumus un būt par ceļvedi Agni Jogas mācības apgūšanā ar horoskopa palīdzību.

Astroloģija un psihiskā enerģija

Astroloģijas pielietošana medicīnā tika praktizēta jau tūkstošiem gadu un līdz 18.gadsimta vidum lielākā daļa ārstu bieži griezās pēc palīdzības pie astrologiem. Balstoties uz Hipokrātu, Galēnu un Avicennu, viduslaiku ārsti-astrologi izstrādāja sarežģītu atbilstības sistēmu starp planētām un augiem, ķīmiskām vielām un minerāliem preparātiem. Tūkstošiem gadu pirms Freida un Junga, āfrikāņu burvji, Āzijas šamaņi un senās Grieķijas ārsti saprata psiholoģisko faktoru ietekmi uz cilvēku dzīvi. Senatnē slimības radās galvenokārt fizisko likumu, kuri noteica veselību, nezināšanas dēļ.

Mūsdienās slimības ir likumu, kuri vada gara, emocionālos un psiholoģiskos spēkus, kuri darbojas cilvēku sabiedrībā, nezināšana.

Mūsu blīvā ķermeņa slimības atkarīgas ne tikai no apkārtējās vides, bet arī no mūsu smalkā ķermeņa, kurš tāpat kā fiziskais ķermenis, barojas no psihiskās enerģijas. Šo enerģiju cilvēki saņem no Visuma, saņem to piedzimstot un to krājumi ir ierobežoti. Psihiskā enerģija stiprina cilvēku saikni ar Hierarhiju. Cits enerģijas avots ir pats cilvēks, viņa psihiskais stāvoklis, kurš savukārt atkarīgs no morāles principiem. Psihiskās enerģijas jeb dzīves enerģijas cirkulācijas traucējumi var izsaukt ne tikai slimības, bet arī traumas, nelaimes gadījumus ar nāvējošām sekām. Mandeles ir visvairāk no psihiskās enerģijas atkarīgais orgāns. Mandeļu kaut neliels uztūkums veicina psihiskās enerģijas noplūdi.

Cilvēka veselības pamats- pietiekams daudzums psihiskās enerģijas un tās pareiza cirkulācija. Veselība pirmkārt ir pareiza uzvedība un augsts garīgās attīstības līmenis ( intelekts un gars) .

Daudzas slimības var ārstēt ar psihisko enerģiju. Nervus var aizsargāt ar psihisko enerģiju (domas un psihiskās enerģijas saikne). Jāatgūst garīgais līdzsvars, cilvēka Gara harmonija. Cilvēku var aizsargāt no slimībām ekstāzes, prieka stāvoklis. Šādu stāvokli dēvē par Uguns pasaules mirdzēšanu. Prieka, līksmes un harmonijas stāvoklis- tā ir cilvēka aizsardzība no visām slimībām.

Katra tīra doma aizsargā ieeju cilvēka nervu sistēmā. Katru mirkli cilvēks vai nu rada, vai grauj. Pasaule ir pretrunīgu domu pilna. Daudzu slimību cēlonis ir iznīcinošas domas. Visvairāk slepkavību lielos attālumos izraisa domas vai domu krustošanās. Karmu auž domas. Doma tās vai citas karmiskās sekas var vājināt vai pastiprināt. Attīrīta domāšana atbrīvojas no sliktas karmas, jo nerada ļaunas sekas. Doma un griba ir karmas valdnieces. Jāapzinās atbildība par domām, jo katrs cilvēks ir ļoti atbildīgs par savas domāšanas kvalitāti. Sirds pukst nepārtraukti, un tikpat pastāvīgs ir domu pulss.

Astroloģija palīdz cilvēkam noskaidrot un izprast dažādus jautājumus un izejot no tā, astroloģija iedalās mundānajā, horārajā, medicīnas astroloģijā, karmiskajā astroloģijā utt. Senatnē slimības radās galvenokārt fizisko likumu, kuri noteica veselību, nezināšanas dēļ.

Pieteikties kursiem