Partnerattiecību astroloģija

Sinastrijas

Partnerattiecības un to analīze ir viens no svarīgākajiem faktoriem, kam ne reizi vien dzīvē pievēršas katrs cilvēks. Daudziem tas ir izpētes un pārdomu objekts visa mūža garumā. Tikpat sena kā vēlme izprast sevi ir vēlme kontaktēties, mijiedarboties ar citiem cilvēkiem, būt saprastam un mīlētam. Ne velti mēs visi dzīvojam sabiedrībā, tātad viens no dzīves uzdevumiem ir iekļauties apkārtējā vidē, iemācīties harmoniski pielāgot sevi sabiedrībai un būt tā sastāvdaļai.

Partnerattiecības vai sinastrijas ir viena no interesantākajām astroloģijas nozarēm. Partnerattiecībās tiek pētīti divi indivīdi kopsummā, to spēja sadarboties un saprasties, kā arī vājās vietas, kurām vajadzētu pievērst papildus uzmanību.

Vārds „sinastrija” radies no grieķu sin –pluss, pietuvināšanās, savienojums un astro – zvaigzne.

Sinastrija ir divu horoskopu savienošana, lai noskaidrotu to saderību.                             

Šādā veidā var tikt izanalizētas jebkuras attiecības. Gan biznesa partnerība, gan saderība starp vecākiem un bērniem, gan attiecības starp draugiem. Tomēr vislielāko interesi vienmēr izpelnās laulības vai kopdzīves attiecību analīze.

Mīlošu cilvēku vidū bieži redzami šo planētu savstarpējie aspekti. Psihologi un psihiatri, sākot jau no Freida, sapratuši, ka cilvēki bieži par dzīvesbiedru izvēlas partneri, kas līdzīgs pretējā dzimuma vecākam. To iz viegli arī izskaidrot, jo Saule un Mēness astroloģiskajā kartē simbolizē tēvu un māti.

Attiecības, pie kurām mēs esam pieraduši bērnībā, mēs vēlāk veidojam arī savā dzīvē. Tā notiek vismaz līdz tam laika, kamēr pieaugušie bērni dzīvo kopā ar vecākiem. Pat dzīvojot atsevišķi attiecību „kopēšana” var notikt pietiekami ilgi. Izņēmums varētu būt tikai tie, kas jau bērnības ir raduši visu noliegt un sekot tikai saviem iekšējiem noteikumiem – „grūtie bērni”.

Cilvēkam kā sabiedriskai būtnei ir nepieciešami dažāda veida kontakti un attiecības gan emocionālā, gan garīgā līmenī. Partnerattiecības, iespējams, ir svarīgākā cilvēka dzīves sastāvdaļa. Mēs meklējam citos to, kas pašlaik pietrūkst pašiem. Dažkārt šai trūkuma sajūtai ir patiešām astroloģisks pamats. Cilvēki, kam nav planētu ūdens zīmēs pievelk cilvēkus ar daudz planētām ūdens zīmēs. Bīstamība ir tikai tajā, ka attiecību sākumā šī svešā enerģija mēdz būt aizraujoša un saistoša, tomēr ar laiku indivīds tomēr to sajūt kā sev neatpazīstamu un svešu.

Partnerattiecības un planētas

Parasti tiek uzskatīts, ka labi sader cilvēki no vienas stihijas, tomēr jāatzīst, ka uz šāda pamata parasti labāk veidojas draugu un domubiedru partnerattiecības, nekā laulību un mīlnieku attiecības.

Vīrieša kartē partnerattiecību  galvenie signifikatori ir Venēra un Mēness. Sieviešu kartē – Saule un Marss. Šo planētu atrašanās  zīmē un mājā ir tikpat svarīga kā to aspekti pret V un VII māju. Šie rādītāji ir noteicošie, lai redzētu, kā indivīds izvēlēsies sev pievilcīgu partneri. Kā arī kādu partneri indivīds pievilks pats sev.

Vislielākā enerģijas piesātinātība attiecībās vērojama, ja vīrieša Mēness un Venēra ir savienojumā vai opozīcijā ar sievietes Sauli, Marsu, ASC vai ASC pārvaldnieku. Kā arī otrādi, sievietes Saule vai Marss ir opozīcijā vai savienojumā ar Mēnesi vai Venēru, ASC vai ASC pārvaldnieku vīrieša kartē.

Katram ir savas vēlmes un iemesli izvēlēties vienu vai otru partneri un ir daudzi veidi kā nonākt attiecībās. Divus cilvēkus var satuvināt jeb kas romantisms, ilgošanās un ideālisms ( Neptūns), kaisle, valdzinājums (Plutons), vēlme „atlaist bremzes” un atteikties no visa iepriekšējā ( Urāns). Tomēr jāatzīst, ka šīs var būt aizraujošas, bet ne ilglaicīgas attiecības.

Saturna ietekme rada ilgmūžību un noturību pāru attiecībās. Tādēļ dziļu un stabilu attiecību sinastrijās gandrīz vienmēr redzami spēcīgi Saturna aspekti (savienojums, kvadrāts, opozīcija) uz personīgajām planētām vai horoskopa stūriem. Izmisums, abpusējs noraidījums un ienaids ir acīmredzami tikpat svarīga veiksmīgām attiecībām kā drošības sajūta, stabilitāte, uzticamība un abpusējs atbalsts.

Pieteikties kursiem