Mundānā astroloģija

Mundānā astroloģija ir viena no vecākajām astroloģijas nozarēm, kas mūsdienās ir atguvusi savu aktualitāti.

Nosaukums mundānā astroloģija cēlies no latīņu vārda mundus – pasaule.

Mundānā astroloģija izskata planētu un astroloģisko faktoru ietekmi uz valstīm, nācijām, pilsētām. Šī nozare pēta tautu un valstu likteņus.

Ir iespējams sastādīt ne vien cilvēka dzimšanas horoskopu, bet arī veselas nācijas horoskopu. Šajā horoskopā tāpat būs redzamas planētas zodiaka zīmēs un mājās attiecīgajā vietā un laikā, kad radusies valsts vai cits izpētes objekts.

Mundānā astroloģija planētām un mājām piešķir globālākas nozīmes. Piemēram, ja II māja personas horoskopā norāda uz finansiālajiem resursiem, tad II māja valsts horoskopā stāsta par nacionālo labklājību kopumā. Ja VII māja personas horoskopā norāda uz laulību, partnerību, tad mundānā astroloģija šo māju izskata kā valsts sadarbību ar citām valstīm, starptautiskos sakarus.

Mundānā astroloģija uzskata, ka valstij ir tāda pat struktūra kā organismam un tādi pat attīstības periodi: dzimšana, uzplaukums, vīšana, nāve. Jo vairāk valsts struktūra ir līdzsvarota, jo vairāk viņa no valdošo struktūru puses ir virzīta uz sabiedrības un evolūcijas likumiem, jo tāda struktūra ir stabilāka un tās mūžs būs ilgāks. Savlaicīga, uz tagadni orientēta, uz nākotni virzītu lēmumu pieņemšana būs drošs garants valsts uzplaukumam.

Sistēma, pēc kuras tiek izskatīts civilizācijas un sabiedrības cikliskums, pieder senajai Ēģiptei, kura, savukārt sasaucas ar indiešu kastu sistēmu.

Tās modelis izskatās šādi:

1.Reliģija, zinātne

2. Pārvalde

3.Tirdzniecība

4. Strādnieki

 

Valsts organismā tam atbilst četras cilvēku grupas:

  • Cilvēka sirds –  reliģiskās struktūras
  • Galva un CNS – administrācija, armija, pārvalde
  • Krūtis – tirgotāji, baņķieri, ražošana.
  • Rokas, kājas – strādnieki, meistari.
  • Vēders – patērētāji.

Šādu pārvaldes sistēmu sauc par sinarhiju. Visi reliģiju pamatlicēji: Rama, Krišna, Buda, Moisejs, Kristus, Muhameds u.c. – apgalvoja, ka valsts var veiksmīgi pastāvēt, ja tā ir veidota uz sinarhijas (teokrātijas) principiem.

Šādā skatījumā valsts pastāvēšanas periodi ir saistīti ar sekojošām pārvaldes formām: Uzplaukums – teokrātija, Novecošanās – monarhija, Miršana – demokrātija, Nāve – ohlokrātija. Platons ir teicis: ”Valsts sliktākais pārvaldes veids ir demokrātija”.

Katra organisma šūniņa eksistē pati par sevi. Cilvēka organismā – nāve, valstī – haoss, visas struktūras sairšana vai sabrukums.

 Planētas mundānajā astroloģijā

SAULE – līderis – cars, premjers, prezidents

JUPITERS – valdošā šķira – politiķi, kapitālisti, īpašnieki – jābūt atbildīgiem par jebkuru lēmumu

MERKURS; VENĒRA – vidējā šķira – administrācija, kalpotāji – atbild par strādnieku šķiras darbību

MARSS; SATURNS – strādnieku šķita – ražošana

URĀNS; NEPTŪNS; PLUTONS – bezīpašuma šķira – nabagi, bezdarbnieki, atbiras – rases mazākums.

Katra zemākā šķira ir drauds augstākstāvošai.

Pieteikties kursiem