Hamburgas astroloģija

Hamburgas astroloģijas skolas vēsture                                        

Alfrēds Vitte (Alfred Witte) izcils XX gadsimta vācu astrologs  un Hamburgas  astroloģijas skolas pamatlicējs. Dzimis 1878.gada 2.martā Hamburgā. Precējies, divas meitas.Pēc izglītības tehniķis ģeodēzists, strādājis Hamburgas lidostā. Pirmā pasaules kara laikā bijis krievu frontē. Šajā laikā viņš mēģināja noteikt artilērijas apšaudes ar klasiskās astroloģijas metodēm un cieta neveiksmi.

Pēc kara turpināja pārbaudīt savas teorijas, atbildot uz nepazīstamus cilvēkus interesējušiem jautājumiem. Šoreiz rezultāti bija neparasti precīzi. XX gs. divdesmitajos gados A. Vittes raksti tika publicēti žurnālā „Astrologische Rundschau” („Astroloģijas apskats”). Kā teicis Hermans Šporners, viens no ievērojamākajiem Hamburgas astroloģijas skolas mūsdienu  pārstāvjiem, Vitte „ sarāva saites ar novecojušo viduslaiku mantojumu, kas nespēja stāties pretī  viņa kritiskajai pārbaudei, gāja pilnīgi jaunu ceļu un no jauna atklāja senās zinības. Ar saviem pētījumiem, viņš deva astroloģijai jaunu pamatu, kas saistīts ar matemātisku domāšanu.

1919.gadā Alfrēds Vitte sāka lasīt lekcijas Keplera biedrībā (Hamburgā), kuras biedrs viņš bija. Viņa idejas sāka izplātīties plašās astroloģijas grupās. Tajā laikā viņa tuvākie domubiedri bija Fridrihs Zigruns (Friedrich Sieggrun) – Vittes lekciju organizators, Ludvigs Rudolfs (Ludwig Rudolph) –  darbu izdevējs, Vilhelms Bekmans (Wilhelm Beckmann) no Vācijas, Ričards Svela no Ohaijo (ASV) un Hans Niggemans (Ņujorka).

1923.gadā tika pieņemts lēmums apvienot  Hamburgas astroloģiskās izdevniecības darbu ar Vittes astroloģijas lekcijām un F. Zigrjuns ieteica nosaukt to par „Hamburgas skolu”.

1925.gada 31.0ktobrī F. Zigrjuna mājā tika dibināta  Hamburgas skolas astrologu apvienība (Hamburger Astrologenverein).

Hamburgas  astroloģijas skolas pirmais uzplaukums XX gs. 20.-30. gados beidzās ar nacistu nākšanu pie varas. Hamburgas skolas pārstāvji bija pakļauti smagām represijām un neizturot vajāšanu 1941.gada 4.augustā  Alfrēds Vitte aiziet no dzīves. Tomēr pēc Otrā pasaules kara beigām A. Vitttes sekotāji spēja atjaunot Hamburgas astroloģijas skolas un  izdevniecības darbību.

1948.gada 17.augustā tika dibināta Astrologische Studiengesellschaft Hamburger Schule  (ASHS) t.i. „Hamburgas skolas apmācības biedrība”.

1961.gadā ASHS sāka izdot kvartāla žurnālu „Hamburger Heft” („Hamburgas burtnīcas”), kas līdz 1996. gadam skaitījās Hamburgas skolas oficiāls izdevums.

No 1997.gada  sāka izdot citu žurnālu „ASHS Forum” , kura galvenais redaktors ir Udo Rudolfs. (Udo Rudolph)

No 1969. gada biedrība rīko konferences vienu reizi gadā, kur tiek piedāvāti lekciju cikli un semināri, kurus vada gan Vācijas visu reģionu, gan ārzemju pieaicinātie vadošie astrologi.

No 1976.gada līdz 2009. gadam Udo Rudolfs (Udo Rudolph)  vada Hamburgas Astrologījas skolu Vācijā.

Runājot par Hamburgas astroloģijas skolas metožu izplatību citās valstīs, jāatzīmē to īpašu izplatību ASV. Vēl XX gs 30 gados to aizsāka Ričards Svela (Ohaijo), izdodot „Introduction to the Uranian System of Astrology” ( „Ievads urāniskās astroloģijas sistēmā”). Tieši ar nosaukumu Uranian Astrology ( urāniskā astroloģija) Vittes sistēma ir pazīstama angliski runājošajās valstīs. XX gs 50-60 gados aktīvu Hamburgas skolas propogandu ASV turpināja Hans Niggemans no Ņujorkas. Pateicoties viņa aktivitātēm, Hamburgas astroloģija sāka aktīvi iedzīvoties ASV astrologu praksēs. Liels nopelns Hamburgas skolas ideju propogandā 70.-80. gados ir Čarlzam Emersonam, kurš ir  Nacionālās ģeokosmisko pētījumu padomes pamatlicējs.

Līdz mūsu dienām Hamburgas astroloģijas skolas tehnika vislielāko popularitāti ir piedzīvojusi Vācijā un ASV.

Arī citu valstu astrologi to pielieto savā darbībā.

1997.gadā Rīgā tika nodibināts Alfrēda Vittes institūts.

Hamburgas astroloģija un tās tradīcijas Latvijā             

Tautas, kas senatnē apdzīvoja patreizējās Latvijas teritoriju, izsenis kopušas  druīdu, vēlāk vēdisko reliģiju, Saules kultu. Kosmiskās zināšanas šajā teritorijā dzīvojošajiem bijušas tuvas un saprotamas. XIII gs. jaunus impulsus atnesa krustnešu iebrukums. Tuvo Austrumu slepenās zināšanas, izplatījās starp ostas pilsētām Hamburga un Rīga, kā arī gar Baltijas jūras piekrasti. XV gs. Rīga jau bija kļuvusi par centru, uz kurieni cilvēki devās dziedināties.

XX gs. grupa vācu astrologu ar Alfrēdu Vitti priekšgalā izstrādāja jaunas sistēmas astroloģiju – Hamburgas jeb urānisko astroloģiju.

30.gados no Vācijas uz Rīgu šīs zināšanas atveda ievērojamais Latvijas astrologs Kārlis Līcītis, kurš apguva medicīniskās astroloģijas universitātes kursu Leipcigā.  Atgriežoties Rīgā K. Līcītis atvēra homeopātisko aptieku un saviem pacientiem izrakstīja zāles balstoties uz horoskopu.  Nikolajs Kalerts ir viens no Kārļa Līcīša skolniekiem un Hamburgas astroloģijas skolas tradīciju turpinātājs.

Kara gados astroloģija bija aizliegta. XX gs. 90.gados Nikolajs Kalerts bija viens no pirmajiem, kurš rūpējās par astroloģijas tradīciju atdzimšanu Latvijā. Tika pulcēti skolnieki un sapņots par apvienošanos ar Hamburgas Astroloģijas skolu.

1992.gadā Valērijs Babajevs atjauno sakarus ar Hamburgas astroloģijas skolas astrologiem. Hamburgas skolas pirmais priekšsēdētājs Udo Rudolfs piekrita atvērt filiāli Rīgā un turpmākajos gados regulāri ieradās Rīgā ar lekcijām.

Pašlaik Latvijā Hamburgas astroloģijas skolas tehnikas tiek plaši un veiksmīgi izmantotas astrologu praksēs, kā arī ir mācību priekšmets Latvijas astroloģijas skolās.

Pieteikties kursiem